marți, 8 martie 2011

Un cărturar aduce cel mai mare dezastru pentru ţară

Anii : 1710-1711
Principatul vinovat : Dimitrie Cantemir, domnul Moldovei
Greşeala : S-a aliat cu Rusia ţaristă, ntr-o perioadă când aceasta nu reprezenta încă o putere europeană şi când aceasta era încă incapabilă să-l susţină domn în faţa Imperiului Otoman
Motivaţia : A presupus că dacă se va alia cu ţarul Petru I şi se va pune sub protecţia sa acesta va fi capabil să-l ajute să iasă de sub suzeranitatea Porţii, să-şi întemeieze o dinastie proprie şi să conducă o Moldovă liberă
Urmările : Înfrângerea sa va duce la pierderea totală a încrederii sultanului în domnii români şi înlocuirea lor cu domni alogeni, din cartierul Fanar al Istanbulului. Regimul fanariot se va dovedi cel mai distructiv regim care va trona în spaţiul românesc peste un secol.


Dimitrie Cantemir, fiul lui Constantin Cantemir, a fost un mare cărturar român al secolului XVIII, educat în spirit renascentist şi baroc, precum marii prinţi ai vremii sale. Într-o Moldovă în care domnii se schimbau des ajunge şi el domn în anul 1710. Având în plan eliberarea Moldovei de sub jugul otoman şi transferarea acesteia în zona de influenţă cultural-occidentală, Cantemir îşi caută aliaţi încă de la începutul domniei. Speriat probabil de forţa înspăimântătoar a habzburgilor, care în mai puţin de 15 ani ocupaseră întreaga Ungarie şi Transilvanie, zdrobindu-i pe turci, germani care erau în plin asalt, domnul moldovean a presupus că este mai înţelept să nu apeleze la ajutorul lor, luând aminte la ceea ce păţise Şerban Cantacuzino în ţara vecină şi dându-şi seama că Moldova ar putea şi ea să devină posesiune nemţească în caz de victorie a Imperiului German. Cu toate că era un mare învăţat şi un om de o cultură de netăgăduit, el se va dovedi un conducător şi un starteg neispirat, alegând ca şi aliat pentru înfăptuirea planurilor sale pe ţarul Petru I al Rusiei, stat îndepărtat încă de frontul romînesc, stat care încă nu dovedise o putere milotară deosebită şi care abia acum se afla în construcţie. Cantemir încheie cu ţarul un tratat în care cel din urmă recunoaşte pe domnul moldovean ca şi conducător al întregii Moldove până la Nipru şi Marea Neagră, cât şi dreptul acestuia de a.şi transmite domnia ereditar. În schimb, domnul Moldovei se angaja să-l ajute militar pe ţar şi apoi să intre în sfera de influenţă politică a lui. Lăsând la o parte pericolul imens la care supunea Moldova, aceasta putând sfârşi prin acapararea e de către imensul imperiu estic şi pierderea identităţii naţionale a românilor în marea slavă, Cantemir nu a realizat că acest aliat era incapabil încă militar să ţină piept unui imperiu bine organizat şi încă puternic. Armata ţaristă va trece în Moldova şi se va uni cu Cantemir în primăvara lui 1711 şi-i va provoca pe turci la luptă. Bătălia decisivă se va da la Stănileşti, unde trupele moldo-ruseşti sunt zdrobite de otomani, care ocupă Iaşul. Cantemir, neputând să se mai întoarcă în domnia Moldovei, fuge alături de familia sa în Rusia, acolo unde ţarul îl va găzdui. În locul lui, sultanul nu va mai îndrăzni să urce un domn român, deoarece experienţele cu Cantacuzino şi Cantemir îi arătaseră că în domnii pământeni nu mai putea avea încredere. Astfel, el va decide să dea Ţara Moldovei către un alogen, unor domni proveniţi din familiile greceşti locuitoare ale cartierului Fanbar din Istanbul, deoarece se gândea că aceştia nu vor avea sentimentul de apartenenţă la poporul şi ţara pe care o vor conduce şi astfel îi va putea coordona mai simplu, iar aceştia nu se vor întoarce împotriva lui. Regimul fanariot din Moldova (1711-1821) şi Muntenia (1716-1821) va reprezenta cel mai decăzut şi mai corupt sistem de care spaţiul românesc a avut parte în istoria sa. Toate calităţile românilor care mai rămăseseră se vor perverti, cum dealtfel se vor perverti gândurile lor, comportamentul şi viaţa în general. După un secol de fanariotism, spaţiul românesc va ieşi sleit de puteri, de cultură, rupt în mii de bucăţele de statele vecine şi umilit. În bună măsură acest lucru este şi din cauza domnului Dimitrie Cantemir, un starteg mediocru, care şi-a condus ţara spre dezastru.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu